Düşünceler Hakkında Bilmek göz estetiği

Bu yazg?daki bilgiler genel vukuf yöneltmek amac? ile haz?rlanm?? olup bir doktordan tuzak?nan bilgilerin alegori kullan?lamaz.?lk Kaput bezi plastik cerrah John Peter Mettauer 1827 y?l?nda ilk nimk damak operasyonunu kendi tasarlad??? aletler ile ba?ar?yla gerçekle?tirmi?tir.Bununla omuz omuza, farkl? madun kollara odaklanarak bu alanlarda iri

read more